Kariera

Nowe rozwiązania inżynieryjne oraz niemożliwe do przewidzenia – aż do dzisiaj – możliwości projektowe w przemyśle lotniczym. Produkcja i naprawa komponentów silników lotniczych wykonanych w technologii 3D i z wykorzystaniem innowacyjnych technologii przyrostowych. Współpraca z firmami, instytucjami, uniwersytetami i centrami badawczymi na zasadzie wyłączności. Wprowadzanie rewolucji cyfrowej w naszych fabrykach oraz w naszym kraju, czyli ponowne określenie związku pomiędzy ludźmi i maszynami co jest konieczne, ponieważ związek ten stale się rozwija. Z tego powodu, jak i wielu innych, praca w Avio Aero to krok w stronę przemysłu przyszłości.

Aby uzyskać więcej informacji i złożyć podanie o pracę na wolnym stanowisku w Avio Aero – firmie GE Aviation – oraz w pozostałych firmach GE business, naciśnij tutaj.

GE Aviation prowadzi również programy przeznaczone do szkolenia i dalszego rozwoju naszych pracowników. Programy te są oparte o metody naukowe przeznaczone do indywidualnego wykorzystania potencjału danej osoby.

Niektóre z nich wykorzystuje również firma Avio Aero. Przykładem może być Program rozwoju kadry liderskiej w obszarze zarządzania operacyjnego (OMLP), przeznaczony dla najlepszych profesjonalistów zajmujących się rynkiem produkcyjnym. Dodatkowo, można wziąć udział w Programie rozwoju inżynieryjnego Edison (EEDP), który skupia się na badaniach, rozwoju i projektowaniu ze szczególnym uwzględnieniem naszych najlepszych produktów.