Kodeks postępowania

Kodeks postępowania to dokument obowiązujący w całej firmie Avio Aero. Dokument ten zawiera zasady postępowania w biznesie wraz ze zobowiązaniami i zakresem odpowiedzialności ponoszonej przez pracowników Avio Aero.